Barion Pixel

Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Internetový obchod

2. Internetový obchod Fit Life Europe Kft. (cz.exilisshop.eu) (dále jen Internetový Obchod) je umístěn na webové adrese https://cz.exilisshop.eu/. Internetový Obchod provozuje společnost Fit Life Europe Kft. se sídlem 3355, Kápolna, Rákóczi út 55, Maďarsko, zaregistrovaná v evidenci místně příslušného obchodního rejstříku pod registračním číslem 10-09-035128, daňové číslo: 24767884-2-10.

3.

1. V obchodním styku se soukromými a firemními Zákazníky Internetový Obchod používá následující bankovní konto: 11739009-21221905-00000000 OTP BANK (dále jen „Účet internetového obchodu„).

4. Internetový Obchod je možné zkontaktovat následujícími způsoby:

1. písemně – list musí být odeslána na výše uvedenou poštovní adresu,

2. vyplněním kontaktního formuláře na stránkách Internetového Obchodu,

3. pomocí elektronické pošty na emailovou adresu Internetového Obchodu: [email protected]

Zákazníci

1. Zákazníkům Internetového Obchodu může být soukromý i firemní zákazník (dále jen       Zákazník„)

2.    Soukromý Zákazník může být výhradně plně způsobilá fyzická osoba, která je ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele a odpovědnosti za škody způsobené nebezpečnými produkty ze dne 2. března 2000 se považuje za spotřebitele (dále jen „Soukromý Zákazník„). Nákup nesmí být spojen s odbornou nebo podnikatelskou činností.

3.   Firemními Zákazníky jsou kromě zákazníků vyjmenovaných v bodě II.2. Pravidel všichni ostatní zákazníci, zejména ty výdělečně činné fyzické osoby, právnické osoby a organizace bez právní subjektivity, jejichž způsobilost k právním úkonům zákon uznává a které nakupují z důvodu odborné nebo podnikatelské činnosti (dále jen „Firemní Zákazník„). V případě pochybností se o osobě nakupující jménem Firemního Zákazníka předpokládá, že disponuje pravomocemi.

4. Používání Internetového Obchodu je možné za splnění následujících minimálních technických podmínek:

1. Přístup k internetu

2. Webový prohlížeč Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera nebo Internet Explorer

3. Nainstalovaný zásuvný modul (plug in) Macromedia FlashPlayer

4. Zapnutá JavaScriptová zpráva jazyků, rámů a CSS stylů

5. Povolená vyskakující okna (pop-up windows)

6. Aktivní e-mailová adresa

7. Aktivní telefonní číslo.

5. Zákazníkům je absolutně zakázáno posílání zakázaných obsahů. Nežádoucí obsahy Internetový Obchod okamžitě vymaže z webstránky Internetového Obchodu.

1. Výrobky

2. Internetový Obchod nabízí výrobky a služby (dále jen „Výrobky„).

3. Všechny nabízené Výrobky jsou od výroby nové.

4. Internetový Obchod v rámci podnikání neposkytuje spediční, přepravní, doručování a kurýrní služby ohledně Zákazníkům nakoupené Výrobky a neuzavírá jménem Zákazníka smlouvy o spedičních, přepravních, doručovacích a kurýrních službách s jakýmkoliv třetím subjektem.

5. Fotografie Výrobků na webstránce jsou ilustrace, Výrobky se do malé míry mohou lišit od fotografií, což však nemá vliv na vlastnosti Výrobků.

6. Výrobky na webstránce Internetového Obchodu, jejich fotografie, názvy, popisy a ochranné známky slouží k identifikaci Výrobků a jsou zákonem chráněné pro oprávněné právní subjekty.

7. Účel použití Výrobků uvádí výhradně na nálepce Výrobků a v návodu k použití zadaném výrobcem.

8. Inzerce, reklamy, ceníky a jiné informace zveřejněné na webstránce Internetového Obchodu se ve smyslu občanského zákoníku považují za oznámení, ve smyslu Zákona o speciálních podmínkách prodeje spotřebního zboží a změně občanského zákoníku ze dne 27. července 2002 ale neznamenají vyjádření prodejce o výjimečných podmínkách prodeje.

9. Internetový Obchod si vyhrazuje právo na provedení změn a úprav, jakož i na zrušení výprodejů a akcí podléhajících speciálním předpisům uvedeným na webstránce Internetového Obchodu. Jednotlivé akce nelze spojovat, pokud příslušná pravidla neurčují jinak. Akční výrobky, bezplatné dárky a výrobky, které netvoří stálý sortiment Internetového Obchodu jsou k dispozici pouze v omezeném množství. Plnění objednávek na tyto výrobky se uskutečňuje v pořadí přijatých objednávek. Internetový Obchod si vyhrazuje právo i k tomu, aby akciové zboží, které již nejsou k dispozici vyměnil na jiný výrobek, který je dostupný ve chvíli přijetí objednávky.

10. Internetový Obchod si také vyhrazuje právo na vyřazení takových zboží ze svého sortimentu, které nejsou dostupné u výrobců, distributorů nebo dovozců.

11. Ceny

12. Ceny zboží v Internetovém Obchodě jsou uvedeny v českých korunách (CZK)

13. V Internetovém Obchodě se zobrazuje cena v českých korunách (CZK). Ceny zboží zahrnují všechny daně, cla a jsou vyjádřeny v hrubém. Cena Výrobku nezahrnuje poplatky za doručení Výrobku/Výrobků zákazníkem.

14. Nákup přes internet

Dodáváme přibližně do 4-8 pracovních dnů od zadání objednávky.

15. Nákup Výrobku na webstránce Internetového Obchodu vyžaduje ze strany Zákazníka následující kroky (dále jen „Nákup přes internet„):

  1. volba Výrobku a zadání množství
  2. přidání Výrobku do nákupního košíku
  3. zadání osobních údajů, včetně adresy, které jsou nezbytné k plnění objednávky tím, že:
  4. přihlásí se do účtu Zákazníka, pokud již předtím zaregistroval, nebo
  5. zaregistruje se a následně se přihlašuje do účtu Zákazníka, nebo
  6. správným způsobem vyplní objednací formulář s následujícími podmínkami:

1. zadá povinné osobní údaje (včetně adresy) a e-mailovou adresu

2. označením odpovídajícího políčka prohlásí, že si přečetl Pravidla. Prohlášení je povinné k objednávání a k uzavření kupní smlouvy mezi Internetovým Obchodem a Zákazníkem.

3. označením příslušného políčka dává svůj souhlas, aby jeho osobní údaje byly zaznamenány do databáze společnosti Fit Life Europe Kft. a za účelem plnění smluv byly následně zpracovány a poskytnuty jiným subjektům než např. kurýrní služby, poskytovatelé finančních služeb. Prohlášení je povinné k objednávání a k uzavření kupní smlouvy mezi Internetovým Obchodem a Zákazníkem.

4. Zákazník označením příslušného políčka může dát svůj souhlas k tomu, aby společnost Fit Life Europe Kft. uchovávala a zpracovala Zákazníkem zadané údaje i po vymazání všech identifikačních údajů Zákazníka nebo po odpojení Zákazníkem používaného počítačového systému z telekomunikační sítě, včetně sdílení údajů se třetími právními subjekty výlučně pro účely reklamy, průzkumu trhu, zákaznického chování a preferencí, kde výsledky budou sloužit k vylepšení služeb poskytovaných Internetovým Obchodem. Prohlášení není povinné.

5. V průběhu registrace Zákazník označením příslušného políčka může dát svůj souhlas i k tomu, aby ve smyslu Zákona o elektronicky poskytnutých službách ze dne 18. července 2002 dostával obchodní informace. Prohlášení není povinné.

4. volba způsobu platby

5. volba způsobu převzetí nebo doručení objednaného Výrobku

6. závazně potvrdí svůj záměr o nákup Výrobku následovně:

1. označením políčka „Objednávka znamená platební povinnost“ dává vyjádření

2. klikne na tlačítko „Objednávka“.

16. Objednávka

17. Výrobky se každý den v roce, 24 (slovy čtyřiadvacet) hodin denně mohou objednávat na webstránce Internetového Obchodu. Objednávky přijaté v pracovní den po 15 hodině, v sobotu, neděli nebo v den pracovního klidu budou zpracovávány v průběhu nejbližšího pracovního dne.

18.     Pokud je objednatelem Soukromý Zákazník, celková hodnota najednou objednaných stejného zboží nesmí překročit částku 100 000 HUF. Pokud je objednatelem Firemní Zákazník a hodnota najednou objednaných stejného zboží překračuje částku 100 000 HUF, plnění objednávky je možné až po připsání celé hodnoty objednávky na Účet Internetového Obchodu.

19. Když Zákazník uskutečňuje Internetový Nákup a pošle objednávku do Internetového Obchodu, Internetový Obchod mu pošle e-mail na Zákazníkem zadanou emailovou adresu o potvrzení objednávky. Tato zpráva informuje o tom, že objednávka byla přijata na serveru Internetového Obchodu.

20. Po odeslání zpětného potvrzení objednávky Internetový Obchod zkontroluje správnost objednávky. Plnění objednávky se realizuje v období od 24 hodin do 8 pracovních dní (s výjimkou soboty) poté, co:

1.     se odeslalo finální potvrzení objednávky, pokud Zákazníkem zvolený způsob        platby je pokladna nebo dobírka,

2.   jak se platba připsala na Účet Internetového Obchodu, pokud zvoleným způsobem byl elektronický nebo tradiční bankovní převod nebo platba kreditní kartou.

21. Nedostupné zboží

22. V případě, že objednané Výrobky jsou částečně nebo zcela nedostupné, Internetový Obchod o této skutečnosti informuje Zákazníka e-mailem nebo telefonicky s prosbou, aby Zákazník rozhodl o dalším způsobu plnění objednávky. Zákazník má následující možnosti:

1. Částečné plnění – jestliže Zákazník zvolí částečné plnění, Internetový Obchod může prodat výlučně Výrobky, které má k dispozici, přičemž Internetový Obchod zbavuje povinnosti dodávky nedostupných Výrobků.

2. Částečná nebo úplná výměna nedostupných Výrobků stejného určení a kvality, což navrhne Internetový Obchod. Tato možnost může mít za následek doplacení cenového rozdílu, o čemž bude Zákazník informován.

3. Odvolání celé objednávky – pokud si Zákazník vybere tuto možnost, Internetový Obchod není povinen plnit objednávku.

23. Zákazník je povinen do 2 (slovy dvou) pracovních dnů odpovědět na e-mail odeslaný Internetovým Obchodem a je povinen si vybrat jednu z možností popsaných v bodě 1. tím způsobem, že odpoví na e-mailovou adresu Internetového Obchodu: [email protected]. Pokud Zákazník neinformuje Internetový Obchod o svém rozhodnutí, Internetový Obchod po uplynutí lhůty stornuje celou objednávku.

24. Částečná nebo úplná nedostupnost Zákazníkem objednaných Výrobků může prodloužit termín plnění objednávky určen v bodě VII.5. Pravidel.

25. Pokud jsou Výrobky nedostupné nebo Internetový Obchod z jiných důvodů nedokáže plnit objednávku, Internetový Obchod může od smlouvy odstoupit do 30 (slovy třiceti) dní ode dne uzavření smlouvy, tedy od chvíle, kdy Internetový Obchod poslal prohlášení na Zákazníkem zadanou emailovou adresu.

26. Pokud Zákazník ceny Výrobku zaplatil, Internetový Obchod do 7 (slovy sedmi) pracovních dní vrátí celou nebo částečnou cenu, podle toho, zda se stornovány celá objednávka nebo jen její část, zda byla provedena taková výměna Výrobku, která způsobila platbu navíc nebo zda internetový Obchod informoval Zákazníka o stornování objednávky.

27. Uzavření kupní smlouvy

28. Kupní smlouva na Zákazníkem vybrané Výrobky se považuje za uzavřenou od chvíle, jak Internetový Obchod odeslal Zákazníkovi e-mail potvrzující objednávku.

29. Výlučnými stranami kupní smlouvy jsou pouze Internetový Obchod a Zákazník.

30. Tato Pravidla tvoří nerozlučnou součást kupní smlouvy.

31. Také nerozlučnou částí kupní smlouvy, které se uplatňují v případě zadané objednávky jsou pravidla věrnostního programu, pravidla pro výprodeje a akce, jakož i pravidla institucí spravujících elektronické bankovní převody a platby kreditními kartami.

32. Způsob a náklady platby

33. Podle Zákazníkovi volby způsobu převzetí a doručení Výrobků, které určuje bod XI. Pravidel, se zvláštním zřetelem na bod VII.3. Pravidel Internetový Obchod akceptuje následující způsoby platby:

1. Pokud je zvoleným způsobem převzetí a doručení doprava kurýrní službou GLS – platba bankovním převodem na Účet Internetového Obchodu

1. platba tradičním bankovním převodem na Účet Internetového Obchodu

2. dobírka.

2. Pokud je zvoleným způsobem převzetí a doručení doprava jinou společností:

1. platba elektronickým bankovním převodem na Účet Internetového Obchodu

2. platba tradičním bankovním převodem na Účet Internetového Obchodu

34. Ve všech případech možností platby je Zákazník povinen najednou a zcela zaplatit cenu objednaného zboží. Internetový Obchod neprodává na splátky.

35. Elektronický nebo tradiční bankovní převod může obnášet náklady navíc, které jsou určeny v cenících pravidel instituce spravující transakci. Tyto náklady navíc plně hradí Zákazník. Navíc se může stát, že Zákazník musí zadat své osobní údaje (včetně adresy a číslo bankovního účtu), provést ještě další kroky k uskutečnění platby a prohlásit, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle pravidel institucí provádějících transakci.

1. V případě platby provedené podle bodů 1.2.1 – 1.2.2 a 1.3.1 – 1.3.2 se za den platby považuje den, kdy se částka připíše na Účet Internetového Obchodu. Pokud se protihodnota objednávky nepřipíše na Účet Internetového Obchodu do 7 (slovy sedmi) dní ode dne, kdy Internetový Obchod odeslal e-mail potvrzující přijetí objednávky, Internetový Obchod pošle připomínku na Zákazníkem zadanou emailovou adresu s prosbou, aby do 2 (slovy dvou) dní poslal potvrzení o realizaci převodu na emailovou adresu Internetového Obchodu: ([email protected]). Výše uvedené okolnosti mohou prodloužit dobu plnění objednávky podle bodu VII.5 Pravidel. V případě, že Zákazník nepošle Internetovému Obchodu potvrzení o realizaci převodu do stanovené lhůty, Internetový Obchod si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit tím, že pošle o tom prohlášení na Zákazníkem zadanou emailovou adresu. Jestliže se do 7 (slovy sedmi) dnů po odeslání tohoto vyhlášení Zákazníkům převedena částka připíše na Účet Internetového Obchodu, Internetový Obchod ji převede zpět Zákazníkovi do 7 (slovy sedmi) pracovních dnů.

2. Internetový Obchod si vyhrazuje právo na dočasné nebo trvalé zastavení jednotlivých způsobů platby uvedených v bodě 1., hlavně z technických důvodů. Toto právo nemá vliv na výběr způsobu platby zvoleného před změnou.

1. Způsoby a náklady převzetí a přepravy

1. Doručovací pověření pro kurýrní společnost GLS

1. Zákazník správně vyplní formulář pro doručení, kde zadá své povinné osobní údaje (včetně adresy) a e-mailovou adresu, nebo dává svůj souhlas k tomu, aby k uzavření smlouvy byly použity údaje uvedené v registračním formuláři, co určují Pravidla nebo bod III.1. formuláře a bod VI.1.3.3. Pravidel.

2. Zákazník je povinen zaplatit náklady za dopravu, které se automaticky přičítají k ceně Výrobku nakoupeného v Internetovém Obchodě bez ohledu na váhu Výrobku a Zákazníkem zvoleného způsobu platby:

2. Za náhodnou ztrátu nebo poškození zboží odpovědnost nese Zákazník od chvíle, že:

1. Výrobky byly ze skladu Internetového Obchodu předány kurýrní společnosti GLS nebo zaměstnanci jiné přepravní společnosti.

3. Zákazník je povinen převzaté zboží zkontrolovat. Pokud jsou Výrobky poškozené nebo neodpovídají objednaným Výrobkům a tato skutečnost byla zjištěna při přebírání, Internetový Obchod, zaměstnanec společnosti GLS vystaví zápis, kteroý podepíše zaměstnanec i Zákazník. V případě, že Zákazník podá reklamaci, kterou upravuje bod XIII. Pravidel Zákazník je povinen k reklamačním dokumentům přiložit i podepsaný zápis.

1. Právo Soukromých Zákazníků na odstoupení od smlouvy

2. Podle Zákona o ochraně spotřebitele a odpovědnosti za škody způsobené nebezpečnými produkty ze dne 2. března 2000 Soukromý Zákazník může odstoupit od smlouvy uzavřené s Internetovým Obchodem bez udání důvodu tak, že do 10 dnů ode dne převzetí zboží podá vhodné písemné prohlášení. K dodržení lhůty stačí poslat prohlášení před vypršením lhůty. Odstoupení od smlouvy s sebou nepřináší zaplacení jakékoliv finanční částky (poplatek za stornování).

3. Soukromý Zákazník nemá právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku v případech, které upravuje bod 3., čl. 10. Zákona o ochraně spotřebitele a odpovědnosti za škody způsobené nebezpečnými produkty ze dne 2. března 2000, tedy mimo jiné tehdy, jestliže se Výrobky kvůli svému charakteru nemohou posílat zpět nebo jde o rychle se kazící předměty.

4. V případě, že Soukromý Zákazník odstupuje od smlouvy uzavřené s Internetovým Obchodem, je povinen Výrobky vrátit v nezměněném stavu, s výjimkou pokud změna byla nutná při dodržení náležité péče podle Vládního nařízení č. 17/1999. (II. 5.). Vrácení Výrobky musí být provedeno nejpozději do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne podání prohlášení o odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s vrácením Výrobků hradí Zákazník.

5. Pokud Zákazník vyrovnal protihodnotu Výrobků, Internetový Obchod tuto částku neprodleně, ale nejpozději do 14 (slovy čtrnácti) dnů ode dne podání prohlášení o odstoupení od smlouvy vrátí zpět.

6. Pokud Zákazník odstupuje od smlouvy, smlouva se považuje za neplatnou, tak Zákazník i Internetový Obchod jsou zbaveni od jakékoli odpovědnosti.

V případě, že Soukromý Zákazník zjistí, že Výrobky neodpovídají smlouvě, Soukromý Zákazník na vlastní náklady pošle Výrobky zpět poštovním balíkem na poštovní adresu uvedenou v bodě I.2. Pravidel (3355, Kápolna, Rákóczi út 55, Maďarsko). K vráceným Výrobkům se musí přiložit i podepsané reklamační prohlášení, které obsahuje následující:

1.

1.

1. osobní údaje Soukromého Zákazníka (včetně adresy)

2. identifikační údaje smlouvy mezi Soukromým Zákazníkem a Internetovým Obchodem, především číslo smlouvy

3. jednoznačné vyjádření, že požadavek Zákazníka vyplývá z jeho reklamačního práva

4. popis zjištěné příčiny (závada, záruční lhůta nebo jiná příčina), kdy se zjistila (závada, záruční lhůta nebo jiná příčina)

5. přesná definice žádosti Soukromého Zákazníka

6. určení způsobu, jakým si Soukromý Zákazník přeje být informován od Internetového Obchodu ohledně reklamace (telefonicky, elektronickou poštou nebo písemně – prohlášení se odesílá formou doporučeného dopisu).

2. V případě, že Soukromý Zákazník příčinu (závadu, vypršení záruky, jinou příčinu) zjistí při přebírání Výrobků, Zákazník je povinen přiložit i zápis, který upravuje bod XI.7. Pravidel.

3. Internetový Obchod nejpozději do 14 (slovy čtrnácti) dnů od převzetí reklamované zboží odpoví Zákazníkovi Zákazníkem zvoleným způsobem a informuje ho o dalších krocích. V případě, že reklamaci uzná, poškozené Výrobky vymění na jiné, plnohodnotné Výrobky. Pokud výměna není možná, Internetový Obchod doporučí Zákazníkovi jiný Výrobek stejné kvality a určení. Pokud ani to není možné, Internetový Obchod vrátí cenu poškozeného Výrobku do 7 (slovy sedmi) pracovních dnů.

4. Internetový Obchod nenese odpovědnost za to, že spotřební Výrobky neodpovídají podmínkám stanoveným ve smlouvě, protože kupující v době uzavírání smlouvy buď o tom věděl nebo při rozumném uvažování měl vědět.

5. Práva Zákazníka upravuje Zákon o specifických podmínkách spotřebitelského prodeje a změnách občanského zákoníku ze dne 27. července 2002.

  1. Internetový Obchod nenese odpovědnost za následující:

1.

1. rozdíly mezi vzhledem Výrobku na obrázcích na webstránce Internetového Obchodu a skutečným vzhledem Výrobku

2. škody způsobené nesprávným užíváním Výrobku, zvláště pokud Zákazník nepostupoval podle návodu k použití přiloženého k Výrobku nebo uvedeného na obalu Výrobku

3. pokud Zákazník nedodržuje pokyny výrobce pro skladování, používání a záruční lhůtu, které jsou uvedeny v návodu k použití přiloženém k Výrobku nebo uvedeny na obalu Výrobku.

  1. Internetový Obchod nepřijímá zásilky na dobírku.

1. Ochrana osobních údajů

2. Internetový Obchod ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 je administrátorem osobních údajů Zákazníků.

3. Zákazníci Internetového Obchodu dobrovolně zadávají své osobní údaje jedním z následujících způsobů:

1. jednorázové zaznamenání údajů vyplněním objednacího formuláře a případně formuláře na platbu spojeného s platbou bankovním převodem nebo kreditní kartou.

2. trvalé zaznamenání údajů pomocí registrace na webstránce Internetového Obchodu, založením Uživatelského konta, jednorázovým vyplněním objednacího formuláře a případně formuláře na platbu bankovním převodem nebo kreditní kartou a vyplněním formuláře na přepravu. Takto zaznamenané údaje se uloží v databázi Uživatelů a uchovávají se tam, dokud Zákazník odtud údaje nevymaže nebo Internetový Obchod nevymaže Uživatelské konto.

4. Pokud se jedná o jednorázový záznam údajů podle bodu VI.1.3.3. Pravidel Internetový Obchod osobní údaje Zákazníka uchovává, zpracovává a třetímu právnímu subjektu poskytuje za následujících podmínek:

1. V případě jednorázového záznamu údajů Zákazník musí dát svůj souhlas k uchovávání a zpracování svých údajů za účelem plnění smlouvy.

2. Po plnění smlouvy Internetový Obchod je oprávněn uchovávat a zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou potřebné k zúčtování služby, uplatnění nároků spojených s využíváním služeb a k objasnění neoprávněného užívání služeb. Pokud zmíněné okolnosti zanikly, Internetový Obchod vymaže osobní údaje Zákazníka.

3. Zákazník může dát svůj souhlas k uchovávání, zpracování jeho osobních údajů a jejich poskytnutí třetímu právnímu subjektu za účelem reklamy, průzkumu trhu, zákaznického chování a preferencí, kde výsledky budou sloužit k vylepšení služeb poskytovaných Internetovým Obchodem, dále může dát souhlas i k tomu, aby dostával obchodní informace. Pokud si Zákazník vybere jednu nebo i obě možnosti, Internetový Obchod bude oprávněn uchovávat a zpracovávat jeho osobní údaje a poskytnout jejich třetímu právnímu subjektu za výše uvedeným účelem. Zákazník kdykoliv může odvolat své prohlášení popsané v tomto bodě tím, že pošle e-mail na adresu [email protected], ve kterém napíše svou žádost. Pokud Internetový Obchod obdrží takovou žádost, vymaže osobní údaje Zákazníka, které uchovává za účelem, který je uveden v tomto bodě Pravidel.

5. Pokud se jedná o trvalý záznam dat podle bodu III. Pravidel, Internetový Obchod uchovává a zpracovává osobní údaje Zákazníka a poskytuje jejich třetímu právnímu subjektu za následujících podmínek:

1. Záznam údajů povinně vyžaduje souhlas k tomu, aby údaje uložili do databáze společnosti Fit Life Europe Kft., Která je může využívat za účelem plnění smluv a pro používání webstránky Internetového Obchodu, dále může na webstránce Zákazníkům zveřejněné informace, především názory, hodnocení a poznámky bezplatně používat, publikovat, kopírovat, upravovat a šířit. Prohlášení, včetně prohlášení o přečtení Pravidel, zavazují Zákazníka i Internetový Obchod, dokud se nevymaže Uživatelské konto. Internetový Obchod je do té chvíle oprávněn uchovávat a zpracovávat osobní údaje Zákazníka za účelem plnění smluv a pro používání webstránky Internetového Obchodu a může na webstránce Zákazníkům zveřejněné informace, především názory, hodnocení a poznámky bezplatně používat, publikovat, kopírovat, upravovat a šířit. Po vymazání Uživatelského účtu Internetový Obchod je oprávněn uchovávat a zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou potřebné k zúčtování služby, uplatnění nároků spojených s využíváním služeb a k objasnění neoprávněného užívání služeb. Pokud zmíněné okolnosti zanikly, Internetový Obchod vymaže osobní údaje Zákazníka.

2. Zákazník může dát svůj souhlas k uchovávání, zpracování jeho osobních údajů a jejich poskytnutí třetímu právnímu subjektu za účelem reklamy, průzkumu trhu, zákaznického chování a preferencí, kde výsledky budou sloužit k vylepšení služeb poskytovaných Internetovým Obchodem, dále může dát souhlas i k tomu, aby dostával obchodní informace. Pokud si Zákazník vybere jednu nebo i obě možnosti, Internetový Obchod bude oprávněn uchovávat a zpracovávat jeho osobní údaje a poskytnout jejich třetímu právnímu subjektu za výše uvedeným účelem. Zákazník kdykoliv může odvolat své prohlášení popsané v tomto bodě tím, že pošle e-mail na adresu [email protected], ve kterém napíše svou žádost. Pokud Internetový Obchod dostane takovou žádost, Internetový Obchod vymaže osobní údaje Zákazníka, které uchovává za účelem, který je uveden v tomto bodě Pravidel.

6. Plnění objednávek a uzavření kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Internetovým Obchodem nemůže realizovat výhradně pomocí přezdívky nebo identifikátoru používaného Zákazníkem.

7. Zákazník má právo kdykoliv své údaje doplnit, aktualizovat, opravit a může žádat i zrušení zpracování nebo vymazání jeho osobních údajů, pokud jsou neúplné, nepravdivé, zastaralé, byly získány protiprávním způsobem, nebo již nejsou potřebné k naplňování toho účelu, kvůli kterému byly zaznamenány. Příslušné prohlášení je třeba poslat na e-mailovou adresu Internetového Obchodu: [email protected]

8. Internetový Obchod nenese odpovědnost za Zákazníkem zadané nepravdivé osobní údaje.

9. Ochrana osobních údajů se uskutečňuje podle zákona ze dne 29. srpna 1997 – údaje se chrání tak, aby se zabránilo přístupu třetí osoby.

10. Pravomoci a povinnosti Zákazníka a Internetového Obchodu upravují Zákon o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 a Zákon o elektronicky poskytovaných službách ze dne 18. července 2002.

1. Ochrana poskytovaná Internetovým Obchodem

2. Za účelem poskytování ochrany údajů zadaných Zákazníkem na webstránce Internetového Obchodu, Internetový Obchod používá následující technické nástroje:

1. heslem chráněné administrátorské účty. Pouze tyto účty mají přístup ke všem osobním údajům.

2. heslem chráněné uživatelské účty. Mohou se zobrazovat a měnit pouze údaje uživatele (údaje jiných uživatelů ne)

3 zálohování osobních údajů na místo nepřístupné pro neoprávněné osoby

4 mimořádné zabezpečení pro ochranu uživatelských jmen a hesel potřebných pro vstup do systému

5 omezený přístup k souborům a knihovnám v rámci systému.

1. Autorizace transakcí kreditními kartami (a elektronickým bankovním převodem) se realizuje pomocí Barionu – přenos dat je zašifrován a provádí se zabezpečeným spojením

Pohodlnou a bezpečnou online platbu zabezpečuje Barioni Payment Zrt, číslo MNB povolení:
H-EN-I-1064/2013

Vaše údaje platební karty se k našemu e-shopu nedostanou.

 

2. V případě elektronických bankovních převodů se transakce může provádět přes elektronický portál banky, která spravuje účet Zákazníka pomocí ochranných nástrojů banky.

1. Závěrečná ustanovení

2. Činnost Internetového Obchodu a kupní smlouvy mezi Zákazníky a Internetovým Obchodem podléhají polským zákonům.

3. V otázkách neupravených Pravidly jsou směrodatné občanský zákoník a předpisy příslušných zákonů, zejména však Zákon o elektronicky poskytovaných službách ze dne 18. července 2002, Nařízení Ministra hospodářství, práce a sociální politiky o potravinářských výrobcích odlišných od smlouvy a nahlašovací povinnosti prodejci ze dne 30. ledna 2003, Zákon o ochraně spotřebitele a odpovědnosti za škody způsobené nebezpečnými produkty ze dne 2. března 2000, Zákon o speciálních podmínkách prodeje spotřebního zboží a změně občanského zákoníku ze dne 27. července 2002 a Zákon o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997,

4. platnosti, kromě toho, pokud z okolností vyplývá, že bez už neplatných nařízení nelze uzavřít kupní smlouvu mezi Zákazníkem a Internetovým Obchodem.

5. Tato Pravidla, v nich uvedená prohlášení Zákazníka, příslušné nařízení zákonů       uvedených v bodě 3., a v závislosti na dané objednávce i pravidla určená v bodě IX.4. Pravidel jsou nedílnou součástí dohody mezi Stranami. Všechny předchozí dohody mezi Stranami pozbývají platnosti a nejsou přílohami těchto Pravidel.

6. Řešením sporných otázek vyplývajících z aplikace těchto Pravidel a ze smluv uzavřených mezi Zákazníkem a Internetovým Obchodem strany pověří místně příslušný soud společnosti Fit Life Europe Kft.

7. Internetový Obchod si vyhrazuje právo k částečné nebo úplné změně nařízení uvedených v těchto Pravidlech. Internetový Obchod o změnách Pravidel informuje prostřednictvím své webové stránky. Změněné Pravidla vstupují v platnost v termínu určeném Internetovým Obchodem, ale ne dříve než do 7 (slovy sedmi) dnů od jejich zveřejnění na webstránce. Objednávky přijaté před tím, než byly změny Pravidel uvedeny v platnost, budou plněny podle původních pravidel platných v den přijetí objednávky.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.